09.11.2019

மன்னார் நகர் நிருபர்

இன மத ரீதியான வேறுபாடுகளை அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ள கூடிய விழுமிய பண்புகள் ஊடாக செயற்படுத்தி நாடளாவிய ரீதியில் இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆசிய ஒன்றியத்தினுடைய ஏற்பாட்டில் சர்வோதயம் மற்றும் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் பங்களிப்புடன் இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கும் செயலமர்வானது இன்றைய தினம் மன்னார் ஜூலி தனியார் விருந்தினர் விடுதியில் இடம் பெற்றது

குறித்த செயலமர்வில் அனைத்து மதங்கள் இனங்கள் மத்தியில் காணப்படும் பொதுவான விழுமியப்பண்புகள் ஊடாக சமூகத்தில் முரண்பாடுகள் பாராபட்சம் வன்முறைகள் ஏற்படுவதை குறைப்பது தொடர்பாகவும் முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் இளைஞர்கள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் விரிவுரைகள் மூலமும் நடைமுறைபயிற்சிகள் மூலமும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது

ஆசிய ஒன்றியத்தினுடைய பயிற்சி வழங்குனர்களான திரு.றம்சி மற்றும் தெவுனி விரிவுரைகளை வழங்கியதுடன் குறித்த பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொண்ட இளைஞர்கள் தொடர்சியாக மாவட்ட ரீதியில் உள்ள இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்

இலங்கையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பத்து மாவட்டங்களில் உள்ள இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு இப்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் ஊடாக ஏனைய இளைஞர்களுக்கு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படவுள்ளமை குறிப்பிடதக்கது