இந்தியாவில் இப்போது கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் 5 வயதில் இருந்து கட்டாய கல்வி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்போது இதை மாற்றி அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இது சம்பந்தமாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுதுறை பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரைவு அறிக்கையை தயார் செய்துள்ளது.

இதன்படி கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் 3 வயதில் இருந்தே கட்டாய கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் திட்டத்தை கொண்டுவர உள்ளனர். தற்போது 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை கல்வி உரிமை சட்டம் அமலில் உள்ளது. இனி அது 3 வயதில் இருந்து 12-ம் வகுப்பு வரை அமல்படுத்தப்படும்.

அங்கன்வாடியில் 3 வயது முதல் 6 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் தற்போது கவனிக்கப்படுகிறார்கள். இனி 3 வயதில் இருந்து 8-ம் வகுப்பு வரை இதன் மூலம் கவனிக்கப்படுவார்கள்.

இதற்காக ஆங்காங்கே உள்ள அங்கன்வாடிகள் அந்த பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப பள்ளிகளுடன் இணைக்கப்படும். அதாவது ஆரம்ப பள்ளிகளின் ஒரு அங்கமான அங்கன்வாடி செயல்படும்.