சனி கிரக சுற்றுவட்ட பாதையில், சனிகிரக சுற்றுவட்ட பாதையில் 53 நிலவுகள் இருப்பதை வானியலாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். மேலும், சனி கிரகத்தின் வெளியே 53 இயற்கை செயற்கைகோள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாசாவின் காசினி விண்கலம் கடந்த 2017ம் ஆய்வு செய்தது. ராயோலி பாம்புகள் போன்ற வடிவங்கள் சனிகரக சுற்றுவட்ட பாதையிலும், பறக்கும் தட்டுகள் இருப்பதும் பறக்கும் தட்டுகள் விண்வெளியில் விசித்திரமாக நினைவூட்டுவதாக உள்ளது.

ஸ்காட்சி சி வார்னிங் யுஎப்ஓ டெய்லி வலைதளத்தில், சனிகிரகத்தின் சுற்றுவட்ட வெளிப்பாதையில் வேற்றுகிரகவாசிகள் விண்வெளி நிலையம் அமைத்துள்ளனர் என்று எழுதியுள்ளார். இவை பறக்கும் தட்டும் போல் இருக்கின்றது என்றும் கூறியுள்ளார். சனிகிரக சுற்றுவட்ட பகுதியில் 53 நிலவுகள் இருக்கின்றது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் நமக்கு தினமும் புதிய தகவல்கள் கிடைக்கின்றது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சந்திரனை சுற்றி வளை நிலவு ஒரு சந்திரனாகத் தோன்றவில்லை. ஆனால் ஒரு சதுரத்தை சுற்றி இருக்கும் ஒரு விண்வெளி நிலையமாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சனி வளையத்தை கவனிக்கவும். இந்த வளையம் சனிகிரகத்தை சுற்றி சுற்றுவப்பட்ட பாதையில் ஒரு விண்வெளி நிலையமாக இந்த செயற்கை நிலவுகள் உருவாக்கப்பட்டது. இதை 100 சதவீதம் ஏலியன்கள் தான் உருவாக்கியுள்ளனர்.