பிலடெல்பியாவின் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து ஆணையத்துடன் (எஃப்.டி.ஏ) பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். மனித கருக்களை செயற்கை கருப்பைகளில் வளர அனுமதிக்கக்கூடிய சோதனைகளை தொடங்குவதற்கான அனுமதிக்கு காத்திருக்கின்றனர். மற்றும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அதை செய்ய விரும்புகிறார்கள்.

இம்முயற்சியில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால், குழந்தை பிறப்பில் அவர்களது பணி புரட்சிகரமானதாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளின் இறப்பை தடுக்கமுடியும். ” செயற்கை கருப்பையில் கரு இருந்தால், அதை எளிதில் அணுக முடியும் மற்றும் பெண்ணின் சுயநிர்ணயத்தை தடைசெய்யாமல் சூழலை கட்டுப்படுத்தலாம். எனவே சில வழிகளில் உண்மையிலேயே கருவிற்கும் இதனால் பலன்கள் உண்டு” என்கிறார் ஓஸ்லோ பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த தத்துவவாதி அன்னா ஸ்மஜ்டர்.

பெண்கள் உண்மையில் கர்ப்பம் தரிக்காமல் அல்லது வாடகைத்தாய் போன்றமுறைகளுக்கு செல்லாமல், தங்களின் சொந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும். ஒன்பது மாதங்களுக்கு வளர்ந்து வரும் கருவை சுமந்து செல்வதற்கு பதிலாக, அதை ஒரு ஆரோக்கியமான செயற்கை கருப்பையில் மாற்றிவைத்து குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகளையும் வழங்க முடியும்.

இந்த திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த செயற்கை கருப்பைகளை மருத்துவ சோதனைகளில் மட்டுமே பார்க்கமுடியும். எல்லாம் திட்டமிட்டபடி சென்றால், இந்த சாதனங்களை முழுமையாக அபிவிருத்தி செய்ய இன்னொரு பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் ஆகும். ஆனால் புதுமையாக ஏதாவது ஒன்றை துவங்கியுள்ளோமே!.