செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலத்துக்கு அடியில் பரந்த நீர்பரப்பு இருப்பதை ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆய்வு மையம் உறுதியாகியுள்ளது.

2003ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆய்வு மையம் மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்பிடர் (Mars Express Orbiter) எனும் விண்கலத்தை அனுப்பி வைத்தது. இந்த விண்கலம் தொடர்ச்சியாக புகைப்படங்களை எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பி வருகிறது.

அந்த புகைப்படங்கள் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தின் நிலப்பரப்புக்கு அடியில் பரந்த நீர்பரப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் 4,000 முதல் 5,000 மீட்டர் ஆழத்தில் நீர் காணப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அந்த விண்கலம் வெளியிட்ட‌ புகைப்படங்களில் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் சகதி போன்ற அமைப்பு காணப்படுவது அனைவருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்துள்ளது.