உடல் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்க எலக்ட்ரானிக் டாட்டூவை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலில் நமது உடல்நிலையைக் கவனிக்க தவறி விடுகிறோம். இந்நிலையில் நாம் மறந்தாலும், நம்மை கண்காணிக்கும் வகையில் ஏராளமான எலக்ட்ரிக் சாதனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உடலில் அணிந்து கொண்டால் போதும்.

இந்த சூழலில் சீனாவின் சிங்குவா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர். அதாவது தோலைப் போன்றே காட்சியளிக்கும் வகையில், எலக்ட்ரானிக் டாட்டூ ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

அதனை உடலில் ஒட்டிக் கொண்டால், நமது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் வெப்பநிலை ஆகியவற்றைக் கண்காணித்துச் சொல்லி விடும். இதனை முகம் மற்றும் தொண்டை ஆகியவற்றுடன் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.

அவ்வாறு செய்வதால் சுவாசம், இதயத்துடிப்பு, குரல் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கலாம். அதிக திறனுடனும், நீண்ட காலம் செயல்படும் வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. லேசர் தொழில்நுட்பம் மூலம் கிராஃபைன் அடிப்படையிலான எலக்ட்ரானிக் ஸ்கின்னை வசதிக்கேற்ப மாற்றங்கள் செய்து கொள்ளலாம்.

இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு சுகாதாரம், அறிவுத்திறன் நிறைந்த சாதனப் பயன்பாட்டில் பெரும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர்.