தற்போது உலகம் முழுக்கவும் இந்த விஷயம் மிகவும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக அமைந்துள்ளது.இதில் பரவலாக பேசக் கூடிய விஷயமாக மாறியுள்ளது, ஹிரோஷிமா மீது விழுந்த அணு குண்டு போன்று நியூயார்க் நகரிலும் ஏற்படும்.

இதற்கு காரணம் விஞ்ஞானிகள் செயற்கையாக உருவாக்கி சிறுகோளகும்.செயற்கையாக சிறுகோளை உருவாக்கும் திட்டம் உள்ளது. இது சுற்றுப்பாதை தொடங்குவதற்கு வழி வகுக்கின்றது மற்றும் சிறுகோள் ஆய்வு செய்யவும் வழி வகுக்கின்றது. நாம் பெரிய சிறுகோளை உருவாக்கி வளிமண்டலத்தில் நிறுத்தும் போது விஷ மழையாகவும் பெய்யலாம்.

சிறுகோள்-விண்கலன் மற்றும் கோள்களுடன் மோதுதல் 10 %ஆக உயர்ந்துள்ளது. இறுதியில் 100 % சதவீதமாகவும் மோதல் அதிகரிக்க வாய்ப்பு எழுந்துள்ளது. விண்வெளி ராக் மதிப்பீடு செய்ய ஒரு ஆய்வு துவங்கியது. இது யுனைடெட் டென்வர் தலைமையில் ஏற்பட்டது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ரஷ்யா, சீனா மற்றும் ஜப்பான் அதன் போக்குகளை மாற்ற ஒத்துழைக்கின்றன.

சிறுகோள் திட்டம் தோல்வியடைந்துள்ளது. இதில் நியூயார்க் நகரை நோக்கி சிறுகோள்கள் விழும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் வரும் ஆகஸ்ட் 2024ம் ஆண்டிற்குள் நடக்கும். அதாவது சிறுகோளின் 60 மீட்டர் துண்டு உடைந்து நியூயார்க்கை தாக்கும்.

செயற்கை சிறுகோள்கள் வெடித்து சிதறியுள்ளதால், நியார்க்கின் மத்திய பார்க் பகுதியில் சிறுகோள் துண்டுகள் விழும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது ஹிரோஷீமா மீது விழுந்த அணு குண்டின் 1000 மடங்கு ஆற்றலுக்கு சமமானதாகும். சிறுகோளின் 15 கிமீ தொலைவில் ஆற்றல் ஆரம் உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் நியூயார் நகரத்தை அழிக்கலாம். விண்ணில் இருந்து இந்த சிறுகோள்களின் துண்டுகள் 60,000 கி.மீ வேகத்தில் வருகின்றது.