ரூபாவின் பெறுமதியை ஸ்திரப்படுத்த அரசாங்கம் வலுவான வேலைத்திட்டத்தை முன்னெடுத்திருப்பதாக சட்டம், ஒழுங்கு பிரதியமைச்சர் நளீன் பண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதியமைச்சர் இன்றளவில் நாட்டின் பொருளாதாரமும் குறிப்பிடத்தக்களவு ஸ்திர நிலையை அடைந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

வடக்கு மக்களுக்கும், தெற்கு மக்களுக்கும் இடையில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டார்.