2019-ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம், ஜனவரி 20 மற்றும் 21-ஆம் தேதியில் நிகழவிருக்கிறது. இந்த சந்திர கிரணத்தை தொடர்ந்து 2021,மே 26வரை எந்த சந்திர கிரகணமும் நிகழாது என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டில் உலகில் 5 கிரகணங்கள் தென்படும் என்றும், அதில் இந்தியாவில் 2 கிரணங்கள் தென்படும் என்றும் வானியல் கூர்நோக்கு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நிலவு மறைப்பு அல்லது சந்திர கிரகணம் (lunar eclipse) என்பது நிலா பூமியின் பின்னால் கடந்து செல்லும் போது, பூமியானது சூரியனின் கதிர்களை நிலவின் மீது படுவதிலிருந்து மறைத்துவிடுவதால் ஏற்படுவது ஆகும்.

இது சூரியன், பூமி, நிலவு ஆகியவை, மிகத்துல்லியமாகவோ அல்லது ஏறத்தாழவோ, ஒரே வரிசையில் வரும்போது மட்டுமே ஏற்படும்; இது ஏற்படுவதற்கு பூமி இடையில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

வருகின்ற 20 மற்றும் 21-ஆம் தேதிகளில் நிகழும் சந்திர கிரகணம் முழுமையாக நிகழ்கிறது.
நிகழும் நேரம்

ஜனவரி20-ஆம் தேதிஇரவு11.41 மணிக்கு தொடங்கும் சந்திர கிரகணம்ஜனவரி 21-ஆம் தேதி காலை 10.11 மணிவரைநீடிக்கும். 62 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் இந்த கிரகணத்தை இந்தியாவில் பார்க்க இயலாது.

எந்த நாடுகளுக்கு தெரியும்?

கிழக்கு ஆப்ரிக்கா, கிழக்கு ஐரோப்பா பகுதிகளில் மட்டும் இந்த சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் . அதேபோல் மற்றொரு சந்திரகிரகணம்ஜூலை 16 , 17 ஏற்படப்போவதாகவும் கூறப்படுகிறது.