ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - அமைதி ரிஷபம் - லாபம் மிதுனம் - வரவு கடகம் - செலவு சிம்மம் - கவலை கன்னி - துயரம் துலாம் - பயம் விருச்சிகம் - ஆதாயம் தனுசு - தனம் மகரம் - குரோதம் கும்பம் - நன்மை மீனம் - சுகம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நன்மை ரிஷபம் - பயம் மிதுனம் - பாசம் கடகம் - சிக்கல் சிம்மம் - ஆதரவு கன்னி - தோல்வி துலாம் - நோய் விருச்சிகம் - லாபம் தனுசு - செலவு மகரம் - சுகம் கும்பம் - கவலை மீனம் - வெற்றி

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 9.30 - 10.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 10.30 - 12.00 எம கண்டம் 3.00 - 4.30 மேஷம் - வரவு ரிஷபம் - சிக்கல் மிதுனம் - நோய் கடகம் - எதிர்ப்பு சிம்மம் - வெற்றி கன்னி - போட்டி துலாம் - பயம் விருச்சிகம் - நட்பு...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - மேன்மை ரிஷபம் - கவனம் மிதுனம் - தாமதம் கடகம் - லாபம் சிம்மம் - அச்சம் கன்னி - பகை துலாம் - வரவு விருச்சிகம் - பயம் தனுசு - நன்மை மகரம் - செலவு கும்பம் - ஆதாயம் மீனம் - சுகம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - வீம்பு ரிஷபம் - விவேகம் மிதுனம் - இன்பம் கடகம் - வீரம் சிம்மம் - பெருமை கன்னி - ஆக்கம் துலாம் - உயர்வு விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு - சோர்வு மகரம் - இரக்கம் கும்பம் - அச்சம் மீனம் - துன்பம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - துன்பம் ரிஷபம் - சிக்கல் மிதுனம் - ஆதரவு கடகம் - தோல்வி சிம்மம் - பரிசு கன்னி - லாபம் துலாம் - செலவு விருச்சிகம் - சுகம் தனுசு - வரவு மகரம் - வெற்றி கும்பம் - நன்மை மீனம் - பயம்

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.35 - 8.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 9.00 - 10.30 எம கண்டம் 1.30 - 3.00 மேஷம் - சினம் ரிஷபம் - பீடை மிதுனம் - அச்சம் கடகம் - செலவு சிம்மம் - உதவி கன்னி - விவேகம் துலாம் - வீரம் விருச்சிகம் - போட்டி தனு...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 9.30 - 10.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 10.30 - 12.00 எம கண்டம் 3.00 - 4.30 மேஷம் - பெருமை ரிஷபம் - உயர்வு மிதுனம் - இரக்கம் கடகம் - பரிவு சிம்மம் - சோர்வு கன்னி - விவேகம் துலாம் - அச்சம் விருச்சிகம் - நோ...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 10.30 - 11.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 3.00 - 4.30 எம கண்டம் 9.00 - 10.30 மேஷம் - வெற்றி ரிஷபம் - வருத்தம் மிதுனம் - நன்மை கடகம் - அமைதி சிம்மம் - செலவு கன்னி - ஆதரவு துலாம் - உதவி விருச்சிகம் - பாசம் ...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 6.30 - 7.30   மாலை 3.00 - 4.00 ராகு காலம் 7.30 - 9.00 எம கண்டம் 10.30 - 12.00 மேஷம் - செலவு ரிஷபம் - ஆதாயம் மிதுனம் - சுகம் கடகம் - பெருமை சிம்மம் - பயம் கன்னி - நற்செய்தி துலாம் - நன்மை விருச்சிகம் - போட்டி...

சமீபத்திய செய்திகள்

மன்னார் நகரில் கறுப்பு கொடிகட்டி துக்கம் அனுஸ்டிக்...

22.04.2019 மன்னார் நகரில் கறுப்பு கொடிகட்டி துக்கம் அனுஸ்டிக்க பொலிஸார் தடை.. மக்கள் எதிர்பாள் தடை தளர்த்தப்பட்டது! மன்னாரில் வர்த்தகர்கள் தமது வர்த்தக நிலையங்கள், கடைகளை மூடி கறுப்பு கொடிகளை...