ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும்

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.45 - 8.45   மாலை 3.15 - 4.15 ராகு காலம் 4.30 - 6.00 எம கண்டம் 12.00 - 1.30 மேஷம் - நட்பு ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - ஆதாயம் கடகம் - ஆர்வம் சிம்மம் - தெளிவு கன்னி - தேர்ச்சி துலாம் - பணிவு விருச்சிகம் - கவலை ...

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.30 - 8.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 9.00 - 10.30 எம கண்டம் 1.30 - 3.00 குளிகை 6.00 - 7.30 மேஷம் - நட்பு ரிஷபம் - பணிவு மிதுனம் - ஆசை கடகம் - பரிசு சிம்மம் - செலவு கன்னி - மேன்மை துலாம் - ஆர்வம் விருச்ச...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நலம் ரிஷபம் - பயம் மிதுனம் - ஆசை கடகம் - வாழ்வு சிம்மம் - பரிசு கன்னி - செலவு துலாம் - நன்மை விருச்சிகம் - ஆர்வம் தனுசு - தெளிவு மகரம் - உறுதி கும்பம் - முயற்சி மீனம் - பரிவு

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 10.30 - 11.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 1.30 - 3.00 எம கண்டம் 6.00 - 7.30 மேஷம் - அச்சம் ரிஷபம் - சோர்வு மிதுனம் - பயம் கடகம் - பக்தி சிம்மம் - களிப்பு கன்னி - சுகம் துலாம் - கவலை விருச்சிகம் - வெற்றி த...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - சிக்கல் ரிஷபம் - பக்தி மிதுனம் - எதிர்ப்பு கடகம் - வெற்றி சிம்மம் - விருப்பம் கன்னி - ஜெயம் துலாம் - நட்பு விருச்சிகம் - தெளிவு தனுசு - மகிழ்ச்சி மகரம் - தாமதம் கும்பம் - சுகம் மீனம் - வரவு

இன்றைய ராசிபலன்

நல்ல நேரம் காலை 7.30 - 8.30   மாலை 4.30 - 5.30 ராகு காலம் 3.00 - 4.30 எம கண்டம் 9.00 - 10.30 மேஷம் - அன்பு ரிஷபம் - செலவு மிதுனம் - புகழ் கடகம் - ஈகை சிம்மம் - முயற்சி கன்னி - உதவி துலாம் - சுகம் விருச்சிகம் - பரிவு தனுசு ...

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - நட்பு ரிஷபம் - உயர்வு மிதுனம் - சிந்தனை கடகம் - களிப்பு சிம்மம் - வரவு கன்னி - சுகம் துலாம் - சிக்கல் விருச்சிகம் - பக்தி தனுசு - எதிர்ப்பு மகரம் - பயம் கும்பம் - தடை மீனம் - கவலை

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - தடங்கல் ரிஷபம் - தாமதம் மிதுனம் - களிப்பு கடகம் - அன்பு சிம்மம் - உயர்வு கன்னி - சுகம் துலாம் - லாபம் விருச்சிகம் - புகழ் தனுசு - அமைதி மகரம் - வெற்றி கும்பம் - தனம் மீனம் - நற்செயல்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - லாபம் ரிஷபம் - அமைதி மிதுனம் - ஆதரவு கடகம் - பகை சிம்மம் - தடங்கல் கன்னி - தாமதம் துலாம் - வெற்றி விருச்சிகம் - அசதி தனுசு - மறதி மகரம் - நன்மை கும்பம் - பெருமை மீனம் - நஷ்டம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் - போட்டி ரிஷபம் - ஆதரவு மிதுனம் - தோல்வி கடகம் - அமைதி சிம்மம் - களிப்பு கன்னி - வெற்றி துலாம் - நட்பு விருச்சிகம் - பயம் தனுசு - கவலை மகரம் - நலம் கும்பம் - லாபம் மீனம் - நன்மை

சமீபத்திய செய்திகள்

உங்களுக்கு புத்திசாலியா மாறணும்னு ஆசையா? அப்ப இந்த...

புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று யாருக்குத்தான் ஆசை இருக்காது. ஒருவரின் புத்திக்கூர்மைதான் அவருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது, ஒருவரின் அழகிய தோற்றத்தை விட அவர்களின் புத்திக்கூர்மையே மற்றவர்களை ஈர்க்கும...